"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Důležitá sdělení

Provoz ZUŠ od pondělí 10. května 2021

Je umožněna prezenční skupinová výuka nebo skupinová konzultace ve vnitřních prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků ve skupině. Žáci, kteří se účastní této výuky nebo konzultací, nejsou povinni doložit čestné prohlášení o testování.

Je umožněna prezenční skupinová výuka nebo skupinová konzultace konaná pouze ve vnějších prostorech v nejvyšším počtu 30 osob ve skupině. Žáci, kteří se účastní této výuky nebo konzultací, jsou povinni doložit čestné prohlášení o testování (čestné prohlášení zde), jinak se nebudou moci zúčastnit výuky. V případě, že výuka bude probíhat distančně, pedagog o této skutečnosti informuje zákonné zástupce žáků.

Hlavní budova bude uzamčena. Pedagog si vyzvedne žáka/y před budovou a po skončení výuky odvede žáka/y zpět před budovu, kde si vyzvedne dalšího žáka/y.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. zpěv či hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit respirátor.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Anketa pro rodiče ohledně výzkumu diplomové práce

Milí rodiče, jako škola jsme byli osloveni studentkou Ostravské univerzity ke spolupráci na její diplomové práci, která tematizuje specifika a problémy distančního vzdělávání ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm během pandemie COVID-19. Zasíláme Vám odkaz na anketu, která je speciálně vytvořena pro Vás jako rodiče žáků rožnovské ZUŠ: https://www.survio.com/survey/d/J7T1E8F4M1Z7O6Q8J Prosíme každého z Vás o vyplnění ankety. Děkujeme za Vaši spolupráci. Vedení ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Úplata za vzdělávání (školné)

Vážení rodiče, podklady k úhradě úplaty za vzdělávání (dále jen školné) za 2. pololetí školního roku 2020/2021 byly odeslány na Vaše e-mailové adresy. V době epidemie kontinuita vzdělávání žáků ZUŠ nebyla přerušena, ale pokračuje formou distančního vzdělávání. Na základě výkladu MŠMT k problematice školného v ZUŠ není možné v rámci distančního vzdělávání vrátit, snížit nebo prominout úhradu školného. Ze školného je hrazen výhradně provoz školy. Mzdy učitelů jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Prosíme tedy o úhradu školného a děkujeme za pochopení. Vaše ZUŠ.