"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Důležitá sdělení

Provoz ZUŠ do 28. února 2021

Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ je prodloužen do 28. února 2021 (viz usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021). Výuka všech žáků probíhá nadále distančním způsobem.


Úplata za vzdělávání (školné)

Vážení rodiče, podklady k úhradě úplaty za vzdělávání (dále jen školné) za 2. pololetí školního roku 2020/2021 byly odeslány na Vaše e-mailové adresy. V době epidemie kontinuita vzdělávání žáků ZUŠ nebyla přerušena, ale pokračuje formou distančního vzdělávání. Na základě výkladu MŠMT k problematice školného v ZUŠ není možné v rámci distančního vzdělávání vrátit, snížit nebo prominout úhradu školného. Ze školného je hrazen výhradně provoz školy. Mzdy učitelů jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Prosíme tedy o úhradu školného a děkujeme za pochopení. Vaše ZUŠ.