"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Přípravné studium

Do přípravného studia hudebního oboru přijímáme žáky, kteří dosáhli věku pěti až šesti let a u zápisu prokázali předpoklady ke vzdělávání. Studium je rozděleno do tří variant.

A) Hudební školičku navštěvují pěti a šestileté děti, které chodí ještě do mateřské školy. Výuka probíhá jednu hodinu týdně a žáci se v průběhu seznámí se základními hudebními pojmy, nástroji a intonací. Po absolvování přípravného studia varianty A, mohou šestileté děti pokračovat v přípravném studiu varianty B nebo C.

B) Studium je určeno převážně pro šestileté děti, které již navštěvují 1. třídu ZŠ. V prvním pololetí si rozvíjejí hudebnost a ve druhém pololetí jsou zařazeni do přípravy ke hře na zvolený nástroj, aby si nástroj vyzkoušely a učitel měl možnost posoudit jejich předpoklady ke hře na vybraný nástroj. Výuka probíhá ve skupině.

C) Studium je určeno hlavně pro šestileté děti, které již navštěvují 1. třídu ZŠ a mají již nástrojovou výuku od začátku školního roku.

Děti starší sedmi let mohou být, za předpokladu úspěšně vykonané talentové zkoušky a volných míst, zařazeni ihned do výuky na hudební nástroj.

Vyučující

Jméno vyučujícího Místo výuky

Mgr. Osmančíková Michaela

Rožnov
Zátorská Irena Rožnov (Školička)
Chromická Petra DiS. Horní a Dolní Bečva

Mgr. art. Dočkalová Bronislava

Hutisko-Solanec
Zátorská Irena Valašská Bystříce
Mgr. Koryčanská Lucie Zubří