"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Zápis žáků

Elektronický zápis

pro Hudební školičku, Přípravnou hudební výchovu a Hudební nauku v RpR


Elektronický zápis do ZUŠ je možný ZDE


Vyberte čas a zadejte aktuální variabilní symbol (obdrželi jste v emailu), který se týká úhrady úplaty za vzdělávání (školné).


Termín spuštění el. předzápisu: 23.8.2021 10:00

Termín ukončení el. předzápisu: 31.8.2021 10:00


 

Přihláška do ZUŠ

Informace o oborech

Úplata za vzdělávání (školné)

Více informací o jednotlivých oborech ZDE.